Общинска избирателна комисия Бяла


РЕШЕНИЕ
№ 43
Бяла, 11.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графични файлове на протоколи за СИК и ОИК, за всички видове избор, при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Бяла

Във връзка с т. 6 от Решение № 993-МИ/ 07.09.2019 г. на ЦИК, ОИК – Бяла следва да одобри графичните файлове на протоколи за СИК и ОИК, за всички видове избор, при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Бяла.

 

Предвид горното, на основание чл. 87, ал.1, т.1 и във връзка с т. 6 от Решение № 993-МИ/ 07.09.2019 г. на ЦИК,  с тринадесет гласа „ЗА“ , ОИК – БЯЛА

 

 РЕШИ :

 

Утвърждава графични файлове на протоколи за СИК и ОИК за всички видове избор, при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Бяла, както следва:

 

 1. Одобрява съдържанието на образец на протокол за СИК и ОИК за общински съветници на Община Бяла, (съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение).
 2. Одобрява съдържанието на образец на протокол за СИК и ОИК за кмет на Община Бяла, (съгласно приложение № 2, неразделна част от настоящото решение).
 3. Одобрява съдържанието на образец на протокол за СИК и ОИК за кмет на кметство с. Попович - Община Бяла, (съгласно приложение№ 3, неразделна част от настоящото решение).

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Марияна Иванова Ценова

Секретар: Цветелина Георгиева Минчева

* Публикувано на 11.10.2019 в 17:11 часа

Календар

Решения

 • № 68 / 12.11.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

 • № 67 / 05.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД ГРАО пликовете по т. 1 от Решение №1129- МИ от 18.09.2019г. на ЦИК с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

 • № 66 / 04.11.2019

  относно: Избиране на общински съветник

всички решения