Общинска избирателна комисия Бяла


РЕШЕНИЕ
№ 11
Бяла, 08.09.2017

ОТНОСНО: Разглеждане на жалба от коалиция АБВ.

Постъпила е жалба от коалиция АБВ  с входящ № 1 /07.09.2017 г., вписана в публичния регистър на жалбите и сигналите подадени до ОИК относно недопускането й до участие в проведените консултации от Кмета на Община Бяла за разпределение на местата в СИК. Жалбоподателят твърди, че представляваната от него коалиция не е била поканена и допусната до участие при разпределение на местата в СИК във връзка с предстоящите частични избори за кмет на кметство с. Попович, насрочени на 08.10.2017г.

На 04.09.2017 г. е входирано предложение от Кмета на Община Бяла за назначаване състава на секционната избирателна комисия в с.Попович. Към предложението са представени всички изискуеми документи съгласно ИК, а именно: покана за провеждане на консултациите; доказателства за публикуване на поканата; предложения за състава на СИК,  пълномощни и други документи на участвалите партии / коалиции от партии; протокол от проведените консултации. От представените документи е видно, че съгласно изискванията на чл.91, ал.2 от ИК поканата е отправена до всички парламентарно представени партии и коалиции в 44-тото Народно събрание, и до всички други партии и коалиции, които не са изрично изброени в поканата.

За спазване на процедурата по чл.91, ал.1 поканата е оповестена на информационното табло в сградата на Общинска администрация -  гр. Бяла и публикувана на интернет страницата й 3 дни преди провеждането им, и е била публична и достъпна за всички заинтересовани партии и коалиции от партии. В същата е записано, че участие в обявените консултации могат да вземат и други партии и коалиции. Също така е записано, че при определяне на съставите на СИК, ще бъде спазен принципа на чл.92, ал.6 за съотношението между партиите и коалициите представени в ОИК ( което е и изискването на ЦИК ).

От тези текстове на поканата е видно, че Кмета на Община Бяла не е ограничил присъствието на коалиция АБВ, въпреки че не е изрично изписана като поканена партия.

С тези си действия Кмета на Община Бяла е спазил изискванията на Изборния кодекс и не е нарушил изрично решение на ЦИК, с което да са определени партиите и коалициите, които да бъдат поканени за участие в консултациите за определяне състава на СИК в предстоящите частични местни избори на 8 октомври 2017 г. Такова решение няма и на 02.09.2017г. след публикуване на поканата, са съобщени актуалните адреси на политическите партии и коалиции /на интернет страницата на ЦИК/ във връзка с предстоящите консултации. Видно от представения протокол не е присъствал представител на коалиция АБВ и не е представено предложение от същата , което да не бъде взето предвид /недопуснато от Кмета на Община Бяла. Такова не е представено и към жалбата.

ОИК единодушно прие, че въпреки че поканата не е изрично изпратена и в нея не е записано името на коалиция АБВ, същата е била публично достояние, и е била отправена до всички непоканени партии и коалиции, т.е. коалиция АБВ са имали право на участие в консултациите, от което право не са се възползвали.

В случая не е налице отправено конкретно предложение от коалиция АБВ, което да е отхвърлено и невзето предвид от Кмета на Община Бяла.

Предвид горното, на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от ИК, и по повод на депозирана жалба с входящ № 1 /07.09.2017 г., вписана в публичния регистър на жалбите и сигналите, с девет гласа „ЗА“ , ОИК – БЯЛА

РЕШИ:

Отхвърля като неоснователна депозираната жалба от коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 3- дневен срок от обявяването му пред ЦИК, съгласно чл.88 ал 1 от ИК.    

    

  

 

Председател: Марияна Иванова Ценова

Секретар: Добринка Янкова Янева

* Публикувано на 08.09.2017 в 15:46 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 28 / 15.10.2017

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ПОПОВИЧ - ВТОРИ ТУР 15.10.2017Г.

 • № 27 / 11.10.2017

  относно: Определяне на членове на ОИК-Бяла да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД ГРАО пликовете по т. 1 и т. 8 от Решение №3796 ПВР/НР от 18.10.2016г. на ЦИК с книжата в тях (избирателен списък, декларации и удостоверения към него, списък на заличените лица и списък за допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

 • № 26 / 11.10.2017

  относно: Определяне на член на ОИК- Бяла, който да подпише протокола за предаването и приемането на избирателния списък и протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, в деня преди изборите / 14.10.2017г./.

всички решения